معاون غذا و دارو

2550

 دکتر سید علی وکیلی   

معاون غذا و دارو

ایمیل a.vakili@nkums.ac.ir

شماره تماس 09155846021   -  05832248002

سابقه کاری 24 سال

رشته و مقطع تحصیلی دکتری داروسازی

                                                                                                             

شرح وظایف معاون غذا و دارو: 

 • برنامه  ریزی جهت اجرا،پایش و نظارت بر سیاست ها، خط مشی ها، اهداف ....و برنامه های عملیاتی مطابق اسناد بالادستی در حوزه مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی، مکمل ها،فرآورده های طبیعی، سنتی،داروهای تحت کنترل، شیرخشک،تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • صدور،تمدید و لغو موقت و دائم پروانه های بهره برداری و ساخت موسسات تولیدی، وارداتی، صادراتی، نگهداری، انبارش و توزیع مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی، مکمل ها،فرآورده های طبیعی، سنتی،داروهای تحت کنترل، شیرخشک،تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق تفویض اختیارات انجام گرفته
 • پایش، نظارت،بازرسی و نمونه برداریاز موسسات تولیدی، صادراتی، وارداتی، نگهداری، انبارش مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی، مکمل ها،فرآورده های طبیعی، سنتی،داروهای تحت کنترل، شیرخشک،تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق تفویض اختیارات انجام شده
 • پایش و نظارت بر قاچاق کالاهای سلامت محور
 • اطلاع رسانی،آموزش، فرهنگ سازی به آحاد جامعه در زمینه شناسایی محصولات و مواد غیر مجاز مواد غذایی، دارویی،آرایشی و بهداشتی، مکمل ها،فرآورده های طبیعی، سنتی،داروهای تحت کنترل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و رسیدگی به شکایات مردم در حوزه های مذکور
 • کنترل کیفیت و صلاحیت مصرف مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی در سطح تولید و عرضه از طریق آزمایشگاه مرجع کنتل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
 • هماهنگی،همکاری و پیگیری امکانات،تجهیزات، نیروی انسانی، سامانه و نرم افزار های مورد نیاز جهت ایجاد زمینه برای ارتقا کیفیت و کمیت خدمات و وظایف حوزه ی مدیریت ها و واحد های مختلف ستاد معاونت و شبکه های بهداشت در زمینه کالاهای سلامت  محور
 • -تشکیل کمیته ها،کمیسیون ها و کارگروه های قانونی درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس بخشنامه ها و وظایف تفویض شده جهت تعامل ،تسریع و بهبود خدمات در حوزه ی کالاهای سلامت محور
 • نظارت بر تامین و توزیع مناسب و عادلانه کالاهای استراتژیک سلامت محور در استان و رفع کمبودها بر اساس نیاز سنجی
 • کنترل و پایش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از نظر مخاطرات و آلاینده ها،افزودنی ها، و نگهدارنده های(غیرمجاز ،پایش سموم محصولات کشاورزی ،پایش مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی و دارویی و ملزومات پزشکی در سطح عرضه
 • پیگیری صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاه های مواد غذایی آرایشی و بهداشتی مجاز بخش خصوصی و نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای مذکور
 • پیگیری و برنامه ریزی جهت آمادگی در زمانهای بحرانی جهت اجرای اقدامات کنترلی مورد نظر در حوزه ی کالاهای سلامت محور
 • نظارت بر تهیه و تنظیم آمار و عملکرد کلیه واحدهای معاونت و سیاستگذاری جهت اقدامات مناسب بر اساس تحلیل ها و بازخوردهای دریافتی از مراجع بالادستی و واحدهای نظارتی داخلی
 • نظارت بر فعالیتهای شرکتهای پخش دارویی
 • نیاز سنجی کمبود اعتبارات پی گیری جهت تخصیص اعتبارات و بودجه های حوزه ی غذا و دارو از استان و وزارت متبوع و نظارت بر مصرف اعتبارات در راستای ارتقاء خدمات مطابق برنامه های سازمان غذا و دارو
 • ایجاد فضای سالم و شفاف برای کلیه ذینفعان و ارباب رجوع و کارکنان با رویکرد افزایش انگیزه و روحیه پیشرفت و تعالی سازمانی بر اساس توانمندیها و فرصتها

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 17 رأی

فاقد نظر