معرفی همکاران دارو

2082

 مدیر واحد دارو


دکتر بهاره بهمنی                                                                                                                   

مدیر واحد دارو

شماره تماس    05832248002

ایمیل bahmani.fda@gmail.com

سابقه کاری 6 سال

رشته و مقطع تحصیلی: دکتری داروسازی

شرح وظایف :

نظارت بر شرکت‌های توزیع کننده دارو در استان

نظارت بر عملکرد، رسیدگی به شکایات و صدور پروانه‌های مربوط به داروخانه‌های خصوصی در سطح استان

نظارت و پایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی داروئی در بیمارستانها و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت این خدمات در راستای طرح تحول نظام سلامت

نظارت بر تامین ، توزیع و عرضه الکل و داروهای مخدر و تحت کنترل

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد بازرسی بر امور داروخانه های بیمارستانی


مریم فلاح                                                                                                                         

 

عنوان شغلی: کارشناس مسئول داروخانه های بیمارستانی

شرح وظایف :

- برنامه ریزی در خصوص نظارت بر داروخانه های تحت پوشش بصورت فصلی و سالیانه

-بازرسی از دارو خانه های سرپایی،بستری،اورژانس وانبار دارویی بیمارستانها براساس چک لیست مربوطه وارسال گزارش موارد مشاهده شده به ریاست مرکز مربوطه جهت اطلاع و در صورت لزوم پیگیری موارد .

-آموزش نیروهای طرحی شاغل درمعاونت ومراکز بیمارستانی ونیز ارتباط مستمر با آنها

-نظارت برسهمیه بندی داروهای خاص وموردی بیمارستانها

-پیگیری شکایات واصله ازداروخانه های بیمارستانی

-ارسال اطلاعیه های سازمان غذا و دارو و وزارت متبوع به کلیه مراکز

- پیگیری در جهت رفع کمبودهای احتمالی دارویی بیمارستانها

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 121


 


عصمت رعنایی                                                                                                         

کارشناسی پرستاری

عنوان شغلی: کارشناس واحد بیمارستانی

شرح وظایف :

1-نظارت و بازرسی داروخانه های بیمارستانهای استان

2-نظارت و بررسی سامانه سیماد

3-نظارت و بررسی سامانه HMIS

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 135

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی


 دکتر رضا بهشتی                                                                                                                   

دکتری داروسازی

عنوان شغلیکارشناس نظارت و بازرسی داروخانه ها

شرح وظایف :

مسئول نظارت بر داروخانه های استان

مسئول نظارت بر شرکتهای پخش دارو استان

پاسخ دهی ارباب رجوع جهت تامین داروهای کمیاب

مسئول مستقیم نظارت و ارزشیابی سالانه داروخانه و شرکتهای پخش دارو

رایزنی با شرکتهای پخش در راستای تامین بهتر داروهای استان

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 126


دکتر نازنین افضلی                                                                                                                 

 

دکترای داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس واحد الکل و ضدعفونی کننده ها

شرح وظایف :

بازرسی از کارخانه های تولید الکل و ضد عفونی کننده

صدور حواله الکل

جمع آوری نمونه الکل و ضدعفونی کننده از سطح تولید و عرضه جهت بررسی و آزمایشات لازم

بازرسی از داروخانه های تحت پوشش معاونت

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 128


تکتم زیارتی

کارشناسی پرستاری

عنوان شغلی : کارشناس قاچاق و پیگیری شکایات و رابط سامانه های ارزیابی عملکرد و برنامه عملیاتی

شرح وظایف : 

ثبت و گزارش آمار قاچاق اقلام دارویی و آرایشی

پاسخدهی و ثبت شکایات واصله

پاسخدهی و کارشناسی نامه های سازمان تعزیرات

ارسال تذکرات کتبی و کمیسیون ماده 11 داروخانه های متخلف

بازرسی از داروخانه ها 

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 128

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 فاطمه قلعه نوئی                                                                                                    

کارشناسی ارشد نظارت بر امور داروئی

عنوان شغلیکارشناس دارو و HIX

شرح وظایف :

کارشناس سامانه HIX

استعلام سوابق اشتغال داروسازان

جمع اوری  مستندات کمیسیون ماده 20  امور داروخانه ها

پیگیری شکایات

بازرس داروخانه های سطح استان و شرکت های دارویی پخش

بررسی و تایید محصولات پستی گمرک

دریافت و تحویل داروهای تاریخ گذشته

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 128

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت


مهسا فخر زارعی                                                                                                                  

دکتری داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس دفتر پایش و مصرف فراورده های سلامت

شرح وظایف :

كميته تجويز و مصرف منطقي دارو:

-تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

-برگزاری دوره های اموزشی عمومی با موضوعات تجویز و مصرف منطقی دارو و فراورده های سلامت و مسمومیت دارویی جهت عموم مردم از طریق(چاپ پوستر ، پمفلت ، برنامه تلوزیونی ،رادیویی.......)

مسئول امور داروخانه ها، کارشناس تاسیس و کمیسیون در سامانهHIX

مسئول مركز اطلاع رساني داروها و سموم

-پاسخگویی واحد اطلاع رسانی دارو و سموم با تلفن 190

- برگزاری دوره اموزشی تخصصی درمان مسمومیت های شایع

مسئول ADR (ثبت عوارض جانبي داروها) 

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 123

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد تدارک و توزیع دارو


 دکتر مریم سماعی                                                                                                               

دکترای داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس تدارک و توزیع دارو

شرح  ظایف : 

-مسئول ستاد توزیع معاونت جهت نظارت بر توزیع داروهای سهمیه ای به داروخانه های منتخب و عملکرد شرکتهای پخش در توزیع دارو و  پیگیری کمبود و  سهمیه های دارویی استان

-پیگیری و هماهنگی جهت توزیع داروهای سهمیه ای استان بین داروخانه ها و نظارت بر حسن توزیع توسط شرکت های پخش

-پاسخ دهی به ارباب رجوع  در جهت پیگیری کمبودهای دارویی در سطح داروخانه ها

-تهیه لیست ماهانه کمبود های دارویی استان و ارسال آن به قطب و سازمان غذا  و دارو

-کارشناس پاسخ دهی به 190

-مسئول پیگیری طرح نسخه پیچی الکترونیک

-بازرسی از داروخانه ها و شرکت های پخش

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 123


 مریم پهلوان                                                                                                            

 کارشناسی پرستاری

عنوان شغلی: کارشناس تدارک و توزیع

شرح وظایف :

تدارک وتوزیع داروهای خاص، شیمی درمانی و بیمارستانی

-تهیه لیست کمبود های داروهای بیمارستانی

- پیگیری کمبود داروهای مذکور از سازمان غذا و دارو و شرکت های توزیع دارو

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 134

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر فاطمه سلیمانیان 

دکتری داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس دارو

شرح وظایف:

پیگیری و پاسخگویی کمبود های دارویی

جمع آوری و ارسال آمار هفتگی و ماهانه کمبود های دارویی استان به مراجع ذی ربط

بازرسی از داروخانه ها و شرکت های پخش

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 134

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد مساعدت دارویی بیماران خاص و صعب العلاج


عصمت رعنایی

کارشناسی پرستاری

عنوان شغلی کارشناس مساعدت دارویی بیماران خاص وصعب العلاج

شرح وظایف  :

-تشکیل پرونده وشناسایی بیماران خاص وصعب العلاج وتعیین میزان تخفیفات

-گزارش امار بیماران و هزینه تخفیفات سه ماهه به سازمان

- جمع اوری مدارک وتهیه صورت حساب پرداختی به داروخانه هاوبیمارستانها

- بازرس داروخانه ها وشرکت های پخش

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 125

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واحد نظارت بر مواد تحت کنترل


فاطمه سلیمانیان

دکتری داروسازی

عنوان شغلی: کارشناس مسئول واحد مخدر و مواد تحت کنترل

شرح وظایف :

کنترل و تحویل داروهای مخدر به کلینیک های درمان اعتیاد ،بیمارستانهای تابع و مراکز بهداشت استان

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 130

 

 

 


محمد راه روح                                                                                                           

 کارشناسی مدیریت اموزشی و برنامه ریزی

عنوان شغلیکارشناس واحد مخدر

شرح وظایف :

صدور فاکتور جهت بیماران کانسری وکلیه واحد های تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها ،مراکز ترک اعتیاد ، شبکه های بهداشت و مراکز جراحی محدود

پذیرش بیماران صعب العلاج

بازدید از مراکز ترک اعتیاد بیمارستانها شبکه های بهداشت و مراکز جراحی محدودو بیمارن صعب العلاج

کنترل نسخ بیمارستان ها و دفاتر

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 131


 زین العابدین علی نیا                                                                                              

کارشناسی علوم اجتماعی و پژوهشگری

عنوان شغلی: کارشناس واحد مخدر

شرح وظایف : 

شمارش ،دریافت و ثبت اطلاعات پوکه های داروهای مخدراز کلینیک ها و سایر مراکز درمانی و نظارت بر استقرار آنها در انبار پوکه

ثبت فاکتورهای دارویی بیماران ، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی در سامانه امور مالی و صدور رسید تعهدی و اخذ امضاء یا اثر انگشت از افراد ذیربط

هماهنگی و نظارت بر امحاء پوکه ها در محل امحاء پسماند های  شهرداری و تنظیم صورتجلسه های  امحاء و اخذ امضاء های مربوطه

ثبت رسید و فاکتور های خرید دارو در سامانه تعهدی ،  صدور اسناد حسابداری و اخذ امضاء های مربوطه

همکاری در تحویل دارو در صورت نبود انبار دار

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 132


مهدی بندی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

عنوان شغلیانبار دار  

شرح وظایف :

 مسئول انبار ادویه مخدر واحد دارو

 تحویل و شمارش داروهای سفارش داده شده

 ارائه و تحویل داروهای مخدر و تحت کنترل به بیماران ، مراکز ترک اعتیاد و بیمارستانها

 انبار گردانی انبار مخدر بصورت ماهانه

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 133

 

 

 

 

 
از مجموع 15 رأی

فاقد نظر