معرفی واحد سنتی

650

 همزمان با شروع فعالیت واحدهای تولیدی فرآورده های گیاهی، گروه کارشناسی فراورده های گیاهی از سال ۱۳۶۰  در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت رسمی نظارت بر فراورده های گیاهی را آغاز نمود.

با عنایت به  ابلاغ سند توسعه طب سنتی ایرانی- اسلامی و توسعه روز افزون این فرآورده ها در خرداد ماه سال 1392 " اداره کل نظارت و ارزیابی دارو های طبیعی و سنتی" تشکیل و در مهر ماه همان سال با ادغام فرآورده های مکمل، " اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " تشکیل گردید.


اهداف:

  1. اهتمام به مديريت دانش در بخش نظارتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  2. ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  3. افزایش خوداتكايي، اشتغال‌زايي و استفاده حداكثري از توان داخلي در حوزه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، ویژه متابولیک، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
  4. مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تعاونی ها، نهادهای غیر دولتی و سرمایه گذاران خارجی و تاکید بر هماهنگی و انسجام بین نهادها
  5. کاهش تصدی گری دولت، تقویت بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه کمی و کیفی شرکت های تخصصی در زمینه فرآورده های طبیعی و داروهای طب ایرانی
  6. افزایش سطح سواد و آگاهی اقشار تخصصی و غیر تخصصی جامعهاز مجموع 2 رأی

فاقد نظر