سامانه ها

1279

لینک سامانه های مرتبط با واحد نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی:

جهت ورود به سامانه fms کلیک کنید

جهت ورود به سامانه TTAC کلیک کنید.

 

لینک سامانه های مرتبط با واحد دارو و مواد تحت کنترل:

لینک سامانه HIX

لینک سامانه کنترل اصالت کالا

 

لینک سامانه های مرتبط با واحد آزمایشگاه:

جهت ورود به شبکه ملی آزمایشگاهی کلیک کنید

جهت  ورود به سامانه استاندارد کلیک کنید.

 

لینک سامانه های مرتبط با واحد تجهیزات پزشکی:

برای ورود به سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی کلیک کنید.

برای ورود به سایت مدیریت یکپارچه تجهیزات پزشکی کلیک کنید.
از مجموع 9 رأی

فاقد نظر